OM DU HAR NÅGRA MEDICINSKA BESVÄR SOM DU TROR KAN HA BETYDELSE INFÖR BEHANDLINGEN, VÄNLIGEN ANGE DETTA I SAMBAND MED BOKNINGEN